• NAŠE HODNOTY
    TRADÍCIA ODBORNOSŤ SPOĽAHLIVOSŤ
  • ALIGATOR MASTER II
    ĽAHKÉ OBRNENÉ VOZIDLO 4x4 TRETEJ GENERÁCIE
  • MINERÁLY, KOVY, RUDY

Naše služby

História značky KERAMETAL siaha do roku 1970, kedy spoločnosť patrila medzi úzku skupinu podnikov zahraničného obchodu. V tejto dobe sa spoločnost venovala obstarávaniu surovín pre domácich výrobcov železa, ocele a ušlachtilých kovov. Počas svôjho pôsobenia sa spoločnosť transformovala a dnes pôsobí v sektoroch obranného priemyslu, metalurgických surovín, výskumu, vývoja, exportu a importu.

OBRANNÝ PRIEMYSEL

Spoločnosť je od roku 1994 aktívna v segmente obranného priemyslu. Naše portfólio zahŕňna produkty, ktoré boli navrhnuté, vyvinuté a vyrobené na slovensku: ALIGATOR, TATRAPAN, ZUZANA 2000, TALET.

EXPORT & IMPORT

Od roku 1970 je značka KERAMETAL rešpektovaná v segmente medzinárodného obchodu. Máme znalosti a kompetencie v oblasti exportu a importu surovín a tovarov.

AKVIZÍCIA NOVÝCH TRHOV

Máme dlhodobé skúsenosti so sprostredkovaním vstupu na nové trhy pre našich zahraničných a domácich zákazníkov.

VÝSKUM & VÝVOJ

Vďaka našim komplexným znalostiam sa venujeme výskumu a vývoju nových systémov a výrobkov v oblasti obranného priemyslu.

PORADENSTVO

Naše dlhoročné skúsenosti nás predurčujú na poskytovanie služieb poradenstva v oblastiach medzinárodného obchodu, exportu a importu, obranného priemyslu a iných oblastí.

OBCHODNÁ REPREZENTÁCIA

Od roku 1970 zabezpečujeme obchodnú reprezentáciu na svetových trhoch pre zahraničné a domáce spoločnosti.

Portfólio

Portfólio našej spoločnosti tvoria komodity obranného priemyslu, kovov, rúd, priemyselných minerálov, žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a strojov. So všetkými komoditami máme dlhoročné skúsenosti vrátane obchodných operácií v náročných medzinárodných teritóriach.

Aligator Master II Amphibious Obranný priemysel
Neželezné kovové výrobky Kovové materiály a rudy
Aligator Master II Obranný priemysel
Chrómová ruda/Chrómový piesok Kovové materiály a rudy
Systém riadenia paľby Obranný priemysel
Atomizovaný/práškový hliník Kovové materiály a rudy
Bauxit, Wollastonit, Bentonit... Priemyselné minerály
Zuzana 2000 Obranný priemysel
Kaolín Priemyselné minerály
Uhlíkové materiály Priemyselné minerály
Bázické materiály Žiaruvzdorné materiály
Hlinito kremičité materiály Žiaruvzdorné materiály
Materiály pre indukčné pece Žiaruvzdorné materiály
Materiály pre vysoké teploty Žiaruvzdorné materiály

Certifikáty

Spoločnosť je držiteľom certifikátov manažérstva kvality ISO 9001, environmentálneho manažérstva ISO 14001, manažérstva ochrany zdravia pri práci ISO 45001 a oprávnenia NBÚ SR na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa dôverné.

Kontaktujte nás

VYPLŇTE PROSÍM FORMULÁR

Odoslané! Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Error! Vyskytol sa problém pri odosielaní Vašej správy.
SÍDLO SPOLOČNOSTI

KERAMETAL, s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava

ZAVOLAJTE NÁM
+421 2 4829 1111
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 35778016
IČ DPH: SK2020255787
OR: BAIII sro 20751/B
IBAN: SK45 6500 0000 0000 2057 0334 POBNSKBA
IBAN: SK86 7500 0000 0040 2359 5746 CEKOSKBX